close
تبلیغات در اینترنت
احکام مربوط به رویت هلال شب اول ماه

درحال بارگذاری ....
به هایپرتمپ خوش آمدید.وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : احکام مربوط به رویت هلال شب اول ماه

احکام مربوط به رویت هلال شب اول ماه

تاریخ ارسال پست:
یکشنبه 02 مهر 1391
نویسنده:
Admin
تعداد بازدید:
197

رؤیت هلال

س ٨٣۴ : همانطور که می‌ دانید، وضعیت هلال در آخر یا اول ماه به یکی‌ از حالت های‌ زیر است:

١ – غروب هلال قبل از غروب خورشید باشد.

٢ – غروب هلال مقارن با غروب خورشید باشد.

٣ – غروب هلال بعد از غروب خورشید باشد.

امیدواریم بیان فرمایید که کدام یک از حالات سه گانه فوق را می‌ توان به وسیله برنامه های‌ محاسبه کننده الکترونیکی‌ دقیق برای‌ دورترین نقاط عالم محاسبه کرد؟ آیا استفاده از این محاسبات برای‌ تعیین اول ماه قبل از حلول آن امکان دارد یا این که حتماً باید ماه با چشم رؤیت شود؟

ج : در هر سه فرض رؤیت هلال برای‌ اثبات حلول ماه قمری‌ جدید از شبی‌ که پس از رؤیت است کفایت می‌ کند و انعکاس نور و بازخوانی‌ اطلاعات ضبط شده CCD

س ٨٣۵ : آیارؤیت تصویر هلال ماه با استفاده از دوربین توسط رایانه، برای‌ اثبات اول ماه کفایت می‌ کند؟

ج: رؤیت با وسیله، فرقی‌ با رؤیت به طریق عادی‌ ندارد و معتبر است. ملاک آن است که عنوان رؤیت محفوظ باشد. پس رؤیت با چشم و با عینک و با تلسکوپ محکوم به حکم واحدند. اما در مورد انعکاس به رایانه که درآن صدق عنوان رؤیت معلوم نیست محل اشکال است.

 احکام مربوط به رویت هلال شب اول ماه

رؤیت هلال

س ٨٣۴ : همانطور که می‌ دانید، وضعیت هلال در آخر یا اول ماه به یکی‌ از حالت های‌ زیر است:

١ – غروب هلال قبل از غروب خورشید باشد.

٢ – غروب هلال مقارن با غروب خورشید باشد.

٣ – غروب هلال بعد از غروب خورشید باشد.

امیدواریم بیان فرمایید که کدام یک از حالات سه گانه فوق را می‌ توان به وسیله برنامه های‌ محاسبه کننده الکترونیکی‌ دقیق برای‌ دورترین نقاط عالم محاسبه کرد؟ آیا استفاده از این محاسبات برای‌ تعیین اول ماه قبل از حلول آن امکان دارد یا این که حتماً باید ماه با چشم رؤیت شود؟

ج : در هر سه فرض رؤیت هلال برای‌ اثبات حلول ماه قمری‌ جدید از شبی‌ که پس از رؤیت است کفایت می‌ کند و انعکاس نور و بازخوانی‌ اطلاعات ضبط شده CCD

س ٨٣۵ : آیارؤیت تصویر هلال ماه با استفاده از دوربین توسط رایانه، برای‌ اثبات اول ماه کفایت می‌ کند؟

ج: رؤیت با وسیله، فرقی‌ با رؤیت به طریق عادی‌ ندارد و معتبر است. ملاک آن است که عنوان رؤیت محفوظ باشد. پس رؤیت با چشم و با عینک و با تلسکوپ محکوم به حکم واحدند. اما در مورد انعکاس به رایانه که درآن صدق عنوان رؤیت معلوم نیست محل اشکال است.

 احکام مربوط به رویت هلال شب اول ماه

س ٨٣۶ : اگر هلال ماه شوال در یک شهر دیده نشود، ولی‌ تلویزیون و رادیو از حلول آن خبر دهند، آیا کافی‌ است یا تحقیق بیشتری‌ واجب است؟

ج: اگر مفید اطمینان به ثبوت هلال گردد یا صدور حکم به هلال از طرف ولی‌ فقیه باشد، کافی‌ است و نیازی‌ به تحقیق نیست.

 

س ٨٣٧ : اگر تعیین اول ماه رمضان و عید سعید فطر به علت عدم امکان رؤیت هلال اول ماه به سبب وجود ابر در آسمان یا اسباب دیگر، ممکن نباشد و سی‌ روز ماه شعبان یا ماه رمضان کامل نشده باشد، آیا برای‌ ما که در ژاپن زندگی‌ می‌ کنیم، جایز است که به افق ایران عمل کرده و یا به تقویم اعتماد کنیم؟ وظیفه ام چیست؟

ج: اگر اول ماه از طریق رؤیت هلال حتی‌ در افق شهرهای‌ مجاوری‌ که اتحاد افق دارند، و یا از طریق شهادت دو فرد عادل و یا از طریق حکم حاکم ثابت نشود، باید احتیاط کرد تا اول ماه ثابت شود.

 

س ٨٣٨ : آیا اتحاد افق در رؤیت هلال شرط است یا خیر؟

ج: بلی‌ شرط است.

 

س ٨٣٩ : مقصود از اتحاد افق چیست؟

ج : منظور از آن، شهرهایی‌ است که از جهت احتمال رؤیت و عدم احتمال رؤیت هلال یکسان باشند.

 

س ٨۴٠ : اگر روز بیست و نهم ماه در تهران و خراسان عید باشد، آیا برای‌ افرادی‌ هم که در شهری‌ مانند بوشهر مقیم هستند، جایز است افطار کنند؟ با توجه به اینکه افق تهران و خراسان با افق بوشهر یکی‌ نیست.

ج: به طور کلّی‌ اگر اختلاف بین افق دو شهر به مقداری‌ باشد که با فرض رؤیت هلال در یکی‌، هلال در دیگری‌ قابل رؤیت نباشد، رؤیت آن در شهرهای‌ غربی‌ برای‌ مردم شهرهای‌ شرقی‌ که احتمال رؤیت در آن بطور قطع و یقین منتفی‌ باشد کفایت نمی‌ کند.

 

س ٨۴١ : اگر بین علمای‌ یک شهر راجع به ثبوت هلال یا عدم آن اختلاف رخ دهد و عدالت آنها هم نزد مکلّف ثابت بوده و به دقت همه آنها در استدلال خود مطمئن باشد، وظیفه واجب مکلّف چیست؟

ج: اگر اختلاف دو بیّنه به صورت نفی‌ و اثبات باشد، یعنی‌ یکی‌ مدعی‌ ثبوت هلال و دیگری‌ مدعی‌ عدم ثبوت آن باشد، این اختلاف موجب تعارض دو بینه و تساقط هر دو است، و وظیفه مکلّف این است که هر دو نظر را کنار گذاشته و درباره افطار کردن یا روزه گرفتن به آنچه که مقتضای‌ اصل است، عمل نمای د . ولی‌ اگر بین ثبوت هلال و عدم علم به ثبوت آن اختلاف داشته باشند، به این صورت که بعضی‌ از آنها مدعی‌ رؤیت هلال باشند و بعضی‌ دیگر مدعی‌ عدم مشاهده آن، قول کسانی‌ که مدعی‌ رؤیت هلال هستند، در صورت عادل بودن، حجت شرعی‌ برای‌ مکلّف است و باید از آن متابعت کند، و همچنین اگر حاکم شرعی‌ حکم به ثبوت هلال نماید، حکم وی‌ حجت شرعی‌ برای‌ همه مکلفین است و باید از آن پیروی‌ کنند.

 

س ٨۴٢ : اگر شخصی‌ هلال ماه را ببیند و بداند که رؤیت هلال برای‌ حاکم شرع شهر او به هر علتی‌ ممکن نیست، آیا او مکلّف است که رؤیت هلال را به حاکم اطلاع دهد؟

ج: اعلام بر او واجب نیست مگر آنکه ترک آن مفسده داشته باشد.

 

س ٨۴٣ : همانگونه که می‌ دانید اکثر فقهای‌ بزرگوار پنج راه برای‌ ثبوت اول ماه شوال در رساله های‌ عملیه خود بیان کرده اند که ثبوت نزد حاکم شرع در ضمن آنها نیست، بنابراین چگونه بیشتر مؤمنین به مجرد ثبوت اول ماه شوال نزد مراجع، روزه خود را افطار می‌ کنند؟ شخصی‌ که از این راه اطمینان به ثبوت هلال پیدا نمی‌ کند، چه تکلیفی‌ دارد؟

ج: تا حاکم حکم به رؤیت هلال نکرده، مجرد ثبوت هلال نزد او، برای‌ تبعیّت دیگران از وی‌ کافی‌ نیست، مگر آنکه اطمینان به ثبوت هلال حاصل نمایند.

 

س ٨۴۴ : اگر ولی‌ امر مسلمین حکم نماید که فردا عید است و رادیو و تلویزیون اعلام کنند که هلال در چند شهر دیده شده است، آیا عید برای‌ تمامی‌ نواحی‌ کشور ثابت می‌ شود یا فقط برای‌ شهرهایی‌ که ماه در آنها دیده شده و شهرهای‌ هم افق با آنها، ثابت می‌ گردد؟

ج: اگر حکم حاکم شامل همه کشور باشد، حکم او شرعا برای‌ همه شهرها معتبر است.

 

س ٨۴۵ : آیا کوچکی‌ هلال و باریک بودن و اتصاف آن به خصوصیات هلال شب اول، دلیل بر این محسوب می‌ شود که شب قبل شب اول ماه نبوده، بلکه شب سی‌ ام ماه قبلی‌ بوده است؟ اگر عید برای‌ شخصی‌ ثابت شود و از این راه یقین پیدا کند که روز قبل عید نبوده، آیا قضای‌ روزه روز سی‌ ام ماه رمضان را باید به جا آورد؟

ج: مجرد کوچکی‌ و پائین بودن هلال یا بزرگی‌ و بالا بودن و یا پهن یا باریک بودن آن دلیل شرعی‌ شب اول یا دوم بودن نیست، ولی‌ اگر مکلّف از آن علم به چیزی‌ پیدا کند باید به مقتضای‌ علم خود در این زمینه عمل نماید.

 

س ٨۴۶ : آیا استناد به شبی‌ که در آن ماه به صورت قرص کامل است ( شب چهاردهم) و اعتبار آن به عنوان دلیل برای‌ محاسبه اول ماه جایز است تا از این راه وضعیت یوم الشک معلوم شود که مثلا روز سی‌ ام ماه رمضان است و احکام روز ماه رمضان بر آن مترتب شود، مثلاْ بر کسی‌ که این روز را بر اساس بیّنه روزه نگرفته، حکم به وجوب قضای‌ روزه شود و کسی‌ هم که به دلیل استصحاب بقای‌ ماه رمضا ن روزه گرفته، بری‌ ء الذمّه باشد؟

ج: امر مذکور حجت شرعی‌ بر آنچه ذکر شد، نیست، ولی‌ اگر مفید علم به چیزی‌ برای‌ مکلّف باشد، واجب است که طبق آن عمل نماید.

 

س ٨۴٧ : آیا استهلال در اول هر ماه واجب کفائی‌ است یا احتیاط واجب؟

ج: استهلال فی‌ نفسه واجب شرعی‌ نیست.

 

س ٨۴٨ : آیا اول ماه مبارک رمضان و آخر آن با رؤیت هلال ثابت می‌ شود یا با تقویم، هر چند ماه شعبان سی‌ روز نباشد؟

ج: اول یا آخر ماه رمضان با رؤیت شخص مکلّف یا با شهادت دو فرد عادل یا با شهرتی‌ که مفید علم است یا با گذشت سی‌ روز و یا بوسیله حکم حاکم ثابت می‌ شود.

 

س ٨۴٩ : اگر تبعیت از اعلام رؤیت هلال توسط یک دولت جایز شد، و آن اعلام معیاری‌ علمی‌ برای‌ ثبوت هلال سرزمین های‌ دیگر را تشکیل دهد، آیا اسلامی‌ بودن آن حکومت شرط است، یا اینکه عمل به آن حتی‌ اگر حکومت ظالم و فاجر هم باشد، ممکن است؟

ج: ملاک در این مورد، حصول اطمینان به رؤیت در منطقه ای‌ است که نسبت به مکلّف کافی‌ محسوب می‌ شود.

 

س ٨۵٠ : خواهشمند است نظر مبارک خود را در خصوص اعتکاف در مساجد ( جامع و غیر جام ع ) غیر از مساجد اربعه بیان فرمائید.

ج: رجاءاً اشکال ندارد.

ما تا ظهور ایستاده ایم

اللهم عجل لولیک الفرج

کلمات کلیدی

احکام شب اول ماه

حلال ماه

دیدن ماه در شب اول ماه

روزه ماه مبارک رمضان و رویت هلال

رویت ماه برای روزه رمضان

رویت ماه شوال

ملاک برای رویت هلال و روزه رمضانپ

کانون قرآن صفادشت

کانون قرآن و عترت صفادشت

کانون قرآن و عترت به سوی بهشت صفادشت

کانون قرآن و عترت به سوی بهشت

پایگاه اطلاع رسانی کانون قرآن وعترت

پایگاه اینترنتی کانون قرآن وعترت

نظرات این مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی